Stichting de Oude H.B.S.© 2021
de Oude H.B.S. in actie    IJsselpaviljoen IJsselkade 1
Startpagina de Oude H.B.S. Oude H.B.S. in actie Zutphen 1850-2020 Winkelpuien 1983 Beeldmateriaal Anton Pieckstad? Contact
Aan deze website  wordt nog gewerkt. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Volg ons dan op Twitter voor de laatste berichten
De kwestie herbouw van het IJssel-paviljoen hield destijds (1998-1999) de gemoederen in Zutphen flink bezig. Aanleiding was een in strijd met het bestemmingsplan afgegeven bouw- vergunning door de gemeente Zutphen. Een rechtzaak, ingezonden brieven van lezers, die het opnamen voor de uitbater van het IJsselpaviljoen, in het Zutphens Dagblad waren het gevolg.  De Stichting de Oude HBS werd veel verweten. Zo ook nog, jaren na dato, in een krantenartikel in de Stentor van 12 januari 2013 kreeg de Stichting ten onrechte een veeg uit de pan. In het artikel: “Ambassadeur van een prachtige stad”, durfde de uitbater van destijds met droge ogen te beweren dat hij de Stichting De Oude HBS de kleur van het IJsselpaviljoen heeft laten bepalen om van het gezeur af te zijn. ”Het huidige blauw mag je op het conto van dat clubje schrijven”, aldus de voormalige uitbater. Vreemd genoeg beweert de architect van het nieuwe IJsselpaviljoen, in een speciale uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe IJsselpaviljoen in april 1999, echter dat de verdieping in een afwijkend materiaal is gemaakt. “Aluminium in een blauwe kleur, die de overgang van lucht naar water symboli- seert”. Wordt vervolgd!