Stichting de Oude H.B.S.© 2021
de Oude H.B.S. in actie
Startpagina de Oude H.B.S. Oude H.B.S. in actie Zutphen 1850-2020 Winkelpuien 1983 Beeldmateriaal Anton Pieckstad? Contact
Aan deze website  wordt nog gewerkt. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Volg ons dan op Twitter voor de laatste berichten

De Oude HBS in actie

Als vervolg op de sloop van de HBS in de Waterstraat komt de

Stichting  De Oude HBS talrijke malen in het geweer bij dreigende

aantasting van andere belangwekkende en beeldbepalende 19e

eeuwse en vroeg 20e eeuwse elementen in het Zutphense

stadsbeeld. Vaak met succes, zoals bij het behoud van de

Kohnstammschool en – na een lang en moeizaam gevecht - van de

David Evekinkhuisjes in en rond de Melatensteeg. Maar niet altijd 

hebben de inspanningen een positief resultaat: na een felle strijd

wordt het voor Zutphen unieke in Willem II-gotiek opgetrokken

Hubertusgebouw uit 1850 met de grond gelijk gemaakt en vervangen

door een nietszeggend pleintje.  Ook bij restauratie van oudere

gebouwen (bv de Agnietenkapel), nieuwbouw op kwetsbare plekken

(Rabobank aan het Hagepoortplein) en andere interessante

bestanddelen (veemarktterrein; winkelpuien) vervulde de Stichting

haar taak als luis in de pels van het Zutphense College van

Burgemeester en Wethouders

Oude H.B.S. in actie